WHO WE ARE

ปัญหาของท่าน ให้เราช่วย

ทีมงาน thesisduan-vijaiduan.com

ทีมงาน thesisduan-vijaiduan.com เป็นผู้นำทางด้านวิจัย บริการโค้ชวิจัย ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรหลากหลายสาขา โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางด้านวิจัย ด้วยผลงานที่มีคุณภาพทำให้บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบัน ทีม thesisduan-vijaiduan.com ได้ดูแลลูกค้าทั้งทางด้านภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป มาแล้วมากกว่า 1000 โปรเจค เป็นที่ประจักษ์ได้ดีว่าทีมงาน ทีมงาน vijaiduan-thesisduan.com มีความพร้อมที่จะดูแลท่านและทำให้งานวิจัยของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยที่ท่านเองสามารถนำผลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ งานวิจัยทุกประเภท งานเขียนแผนการสอน แผนการตลาด แผนธุรกิจ ไทยและต่างประเทศ นึกถึงเรา ไม่ผิดหวัง ด้วยใจรักงานสอน งานบริการ และมีความพร้อมในเรื่องบุคลากรทีมงาน ด่วนแค่ไหน เราก็ดูแลท่านได้

ตัวอย่างงานวิจัยที่เราทำให้คุณได้

บริการของเรา

สนใจร่วมงานกับเรา

รับทีมงานส่วนประกอบงานวิจัย ทุกส่วน(parttime)
รับทีมงานจำทัดส่วนประกอบเพื่อวิจัยงาน
รับทีมงานพิมพ์งาน จัดหน้า(format)
รับทีมงานค้นคว้างานวิจัย บทความ
รับทีมงานติดต่อกับลูกค้า หลังสอบ ก่อนสอบ
นักการตลาด นักวางแผนธุรกิจ สามารถเขียนแผนธุรกิจได้

ปรึกษา พี่จุ๋ม แจ้งปัญหา ติ ชม คลิก